การตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์

พื้นสำหรับโรงพยาบาลและสถานดูแลสุขภาพ

สถานดูแลสุขภาพอาจมีสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายและซับซ้อน ในพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ต้องการวัสดุปูพื้นที่มีข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและคุณภาพสำหรับงานดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากพื้นไวนิลมีความทนทาน ป้องกันน้ำ และทำความสะอาดได้ง่าย จึงมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ และสถานพยาบาลสมัยใหม่ส่วนใหญ่เลือกใช้